--
      Bookmark and Share     Sitemap

Vedligehold af garageporte

Vedligehold af garageporte

Såvel nye som gamle garageporte skal som min. 1 gang årligt efterses for løse skrueforbindelser, brud og øvrige evt. skader/defekter. Envidere bør garageporten smørres med syrefri olie ved alle mekaniske sliddele samt sillicone behandles på alle gummilister.
Ved eventuelle defekter skal sliddele straks udskiftes da det kan være forbundet med stor risiko for personskade ved evt. fejl på disse!

Vedligehold af vippeporte Vedligehold af vippeporte

Portshoppen | CVR: 21367540 | Farum Gydevej 85, 3520 Farum - DK | Tlf.: 44 99 89 78 | info@portshoppen.dk