--
      Bookmark and Share     Sitemap

Programmering af sendere med 433,92 MHz

Programering af sendere til Liftronic (EcoStar)

Programering af sendere til:

ECOSTAR PRODUKTER - 433,92Mhz

Produkter:

Liftronic 500/700/800. - Portronic 4000/5000.

Indkodning af ny fjernbetjening (håndsender) til Ecostar Liftronic 

Håndsender RSC 2
 
Din håndsender arbejder med en Rolling Code der ændres hver gang den sendes. Derfor skal håndsenderen på hver modtager, som skal aktiveres, indlæres med den ønskede håndsenderknap.

Betjeningselementer

1. LED.

2. Håndsenderknapper.

3. Batteri.

Brug udelukkende batteritypen C2025, 3 V.Li, og var opmærksom på, at

polerne vender den rigtige vej.

Håndsenderens LED-signaler:

• LED'en lyser:

Håndsenderen sender en trådløs kode.

• LED'en blinker:

Håndsenderen sender ganske vist stadigvæk, men batteriet er så kraftigt

afladet, at det bør udskiftes inden for kort tid.

• LED’en viser ikke nogen reaktion:

Håndsenderen fungerer ikke.

– Kontroller, om batteriet er sat rigtigt i.

Indlæring af EcoStar Liftronic håndsendere type RSC2.

1. Tryk kort på knappen P i portmotorens afskærmning.

Den røde LED begynder at blinke og signalere, at indlæringen kan begynde.

2. Tryk på den ønskede håndsenderknap, indtil LED'en begynder at blinke hurtigt.

3. Slip håndsenderknappen og tryk på den igen inden for

15 sekunder, indtil LED'en blinker meget hurtigt.

4. Slip håndsenderknappen.

Den røde LED lyser konstant og håndsenderknappen er

indlært og driftsklar.
Portshoppen | CVR: 21367540 | Farum Gydevej 85, 3520 Farum - DK | Tlf.: 44 99 89 78 | info@portshoppen.dk