--
      Bookmark and Share     Sitemap

Programmering af sendere med 868,3 MHz

1.   Indkode en ny fjernbetjening (håndsender) ProMatic og type Ecostar (udgået model): 

Tjek først, at batteriet i håndsenderen virker, f.eks. ved at trykke på én af de to knapper og konstatere, at den lille pære i håndsenderen lyser.

Du skal have den nye håndsender med ud til motoren i garagen.

- Tryk én gang på den grå knap, mærket "P" på motoren.

-Nu begynder den lille lampe på motoren at blinke. 

- Nu skal du holde håndsenderen helt tæt til motoren samtidig med, at du trykker på den knap på håndsenderen, som du vil kode. Motoren begynder nu at blinke hurtigt. Du skal holde knappen inde indtil lampen i motoren holder op med at blinke. Det varer ca. 10-15 sekunder.

- Nu skulle håndsenderen virike.

En bortkommen fjernbetjening skal ikke virke på porten mere.

Først nulstilles motoren (=modtager) og bagefter indkodes de(n) eksisterende fjernbetjening(er) igen. Motoren finder automatisk en ny kode.

Nulstilling/reset af motor:   

- Tag strømmen fra motoren.

- Tryk på den lille grå knap, der sidder i kanten af den store (blinkende) knap.

- Hold den lille grå knap inde, mens du igen tilslutter strømmen. Slip knappen.

- Tryk nu på den store (blinkende) knap for at aktivere porten og kør den op og ned et par gange.

Motoren skal nemlig indkodes og igen lære endestop at kende.

Kodning af fjernbetjening:

- Tryk igen på den lille grå knap i kanten af den store (blinkende) knap.

Den begynder nu at blinke.

- Tryk derefter (ikke samtidigt) på den knap på fjernbetjeningen, der skal "lære".

Lampen på fjernbetjeningen begynder nu at blinke hurtigt.

Hold knappen inde i 10 - 15 sek. indtil lampen holder op med at lyse.

 

 

 

 

 

 

 

Portshoppen | CVR: 21367540 | Farum Gydevej 85, 3520 Farum - DK | Tlf.: 44 99 89 78 | info@portshoppen.dk