--
      Bookmark and Share     Sitemap

Programering af ny type sendere med 868,3 MhZ

SupraMatic BS serie 3 - Indkode en ny fjernbetjening (håndsender).

Tjek først, at batteriet i håndsenderen virker, f.eks. ved at trykke på én af knapperne og konstatere, at den lille diode i håndsenderen lyser.
Kopiering fra anden sender
1. Tryk på en knap på håndsenderen A, hvorfra du ønsker at
videresende den trådløse kode; hold den trykket ind.
– Den trådløse kode sendes; LED'en lyser i 2 sek. med
blå farve og slukkes derefter.
– Efter 5 sekunder blinker LED'en skiftevist rødt og blåt;
den trådløse kode overføres.
2. Læg håndsenderen B, der skal indlære den trådløse kode, til venstre for den anden håndsender.
3. Tryk på den håndsenderknap, der skal have den nye trådløse kode, og hold den trykket ind.
– LED'en blinker langsomt med blå farve.
– LED'en blinker hurtigt med blå farve, hvis den trådløse kode registreres.
– Efter 2 sek. slukkes LED'en.
OBS:
Du har 15 sekunder til at overføre / videresende den trådløse kode. Hvis den ikke overføres / sendes videre inden for dette tidsrum, skal du gentage arbejdsgangen. (Vælg evt. alternativt programmering via automatikkens program knap. Se nedenfor).
Blandet drift / BiSecur og fast kode 868 MHz
Med indstillet BiSecur-kode er en blandet drift mulig; dvs. at forhåndenværende håndsendere med fast kode 868 MHz (grå håndsendere med blå knapper eller apparatmærkning, fx HSD2-868) kan indlæres med BiSecur-håndsenderen.
Indlæring af ny sender via portautomatikken
Tryk og hold PRG (programknappen) inde indtil displayet viser nu 00.
Tryk på pil op til displayet viser 11.
Prg. og 11 blinker.
Tryk på den ønskede knap på senderen og hold denne inde i hele den fortsatte procedure.
Efter nogle sekunder lyser senderen blåt, skifter til rød og tilbage til blå.
Displayet i motoren kvitterer her efter ved at prg. 11 blinker hurtigt og slukker.
Såfremt der ønskes yderligere parring af anden sender kan dette gøres nu.
Afvent ca. 25 sek. indtil motoren automatisk går tilbage til normal drift.
Sender og modtager er nu parret.
------------

Reset af senderen:

Ved at overholde følgende trin tildeles hver håndsenderknap
en ny trådløs kode.
1. Åben batterilåget og tag batteriet ud i 10 sek.
2. Tryk på en håndsenderknap og hold den trykket ind.
3. Isæt batteriet og luk batterilåget.
– LED'en blinker langsomt i 4 sek. med blå farve.
– LED'en blinker hurtigt i 2 sek. med blå farve.
– LED'en lyser i lang tid med blå farve.
4. Slip håndsenderknappen.
Alle trådløse koder er tildelt på ny.
OBS:
Hvis håndsenderknappen slippes i utide, tildeles der ikke
nye trådløse koder.
Indstilling af den faste kode 868 MHz.
Hvis der trykkes videre på en knap umiddelbart efter
en reset af apparatet, aktiveres den faste kode 868 MHz.
– LED'en blinker langsomt i 4 sek. med rød farve.
– LED'en blinker hurtigt i 2 sek. med rød farve.
– LED'en lyser i lang tid med rød farve.
Alle trådløse koder er tildelt på ny.
OBS:
Hvis håndsenderknappen slippes i utide, forbliver
BiSecur-koden indstillet.
Portshoppen | CVR: 21367540 | Farum Gydevej 85, 3520 Farum - DK | Tlf.: 44 99 89 78 | info@portshoppen.dk