--
      Bookmark and Share     Sitemap

Pladsforhold for Hörmann hejseporte

Er det en ny garage du er ved at få bygget bør du på et tidligt tidspunkt tage hensyn til hvilket mål du ønsker den færdige port skal være i.
Der vil ofte være mange penge at spare hvis du i planlægningsfasen tilstræber at ramme et standard mål på din nye garageport.
 
Er det en eksisterende garage hvor du ønsker at skifte porten, kan du ofte også her finde det nærmeste std. mål og tilrette såvel side- som overkarme til det nærmeste std. mål.
 
Nødvendige pladsforhold ved hejseporte med Z og L beslag (begge er lavtløft) og N beslag.
 
A. Lysningsbredde.
 
B. Lysningshøjde.

C. Overhøjde i hele portens bredde + skinnebredde er:

    Z og L lavtløftbeslag = 120mm. N beslag = 220mm.

D. + E. Sideplads i begge sider (Side skinnebredde) er 90mm.

F. Dybde i garagen skal være portens højde + 1200mm.

Udfyld evt. målskemaet og send det via mail til info@portshoppen.dk såfremt du har spørgsmål til måltagningen
Opmålingsskema for hejseporte med Z + L + N beslag.
 
Opmålingsskema
Portshoppen | CVR: 21367540 | Farum Gydevej 85, 3520 Farum - DK | Tlf.: 44 99 89 78 | info@portshoppen.dk